Logo Llibreria la Cultural
I Premi Anna Maria de Saavedra

I Premi Anna Maria de Saavedra

Des de la seva obertura, la Cultural Llibreria treballa en la promoció i la difusió cultural, a més de la venda de llibres. Ara, la llibreria, conjuntament amb Edicions i Propostes Culturals Andana i amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, vol fer un pas més en el seu compromís amb la cultura vilafranquina i penedesenca i ajudar els escriptors de l’Alt Penedès a publicar i distribuir la seva primera obra literària. Aquesta convocatòria, dedicada a la memòria de la poetessa i traductora vilafranquina Anna Maria de Saavedra, pretén fer possible que aquelles persones que volen veure publicades les seves obres però no troben els canals adequats, puguin tenir l’oportunitat de fer-ho. En concret, l’objectiu d’aquest certamen és seleccionar la millor proposta literària, ja sigui de poesia, teatre, dietari, memòries o assaig, escrita en llengua catalana, editar-la, distribuir-la i posar-la a la venda a les llibreries de tot el domini lingüístic de parla catalana, així com organitzar-ne la presentació pública.

Bases:

1. Hi poden participar tots els autors i autores residents a la comarca de l’Alt Penedès sense límit d’edat, tota vegada que el requisit bàsic per presentar-se és no haver publicat mai cap treball de creació literària per a adults en solitari.

2. Les obres presentades poden abastar tots els àmbits de la creació literària: novel·la, recull de contes, teatre, dietari, memòries, assaig, poesia o recull de poemes, adreçats a lectors adults. Queden excloses, per tant, les obres de creació literària adreçades al públic infantil o juvenil, així com les obres de caire acadèmic o científic.

3. Les obres en prosa poden tenir una extensió màxima de 48.000 paraules. Els poemes o recull de poemes poden tenir una extensió màxima de 1.800 versos.

4. Els originals s’han de presentar per triplicat, enquadernats i impresos amb lletra tipus Times a cos 12, a doble espai (1,5 línies) i a una única columna; s’han d’adreçar, per correu, missatger o lliurar en mà, a La Cultural Llibreria (carrer de Sant Joan, 12 / 08720 Vilafranca del Penedès). En qualsevol cas, han de portar, ben visibles a la portada, el títol de l’obra i un pseudònim o lema i han d’anar acompanyats d’una plica tancada, a l’exterior de la qual hi ha de constar el mateix pseudònim o lema que el de l’obra que acompanya i, a l’interior, les dades de l’autor o autora: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.

5. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 16 d’agost de 2017 a les 20:30 del vespre.

6. Un jurat qualificat, integrat per escriptors i representants de la llibreria i l’editorial, emetrà el seu veredicte, que serà inapel·lable, el 2 d’octubre de 2017 per tal de fer possible l’edició d’un mínim de 500 exemplars de l’obra guanyadora i la seva distribució a les llibreries durant la pròxima campanya de Nadal.

7. L’autor o autora, a més de veure-la publicada, podrà disposar d’un mínim de 50 exemplars de la seva obra en concepte de drets d’autor.

8. Els autors o autores podran recuperar els treballs no premiats a la mateixa llibreria abans del 30 de novembre de 2017. Passat aquest termini els originals que no hagin estat recollits seran destruïts.

9. El jurat de la convocatòria Anna Maria de Saavedra d’ajut a l’edició de primeres obres queda facultat per resoldre qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases.

Llibreria La Cultural
Carrer Sant Joan, 12
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 08 48
Info@llibrerialacultural.cat
Segueix-nos a
FacebookTwitter